IMUNOALERGOLOGICKÁ AMBULANCIA

Zameranie ambulancie: dispenzarizácia pacientov s alergiami /vrátane skrížených alergií/ na potraviny, sledovanie chronických zápalových procesov a vplyvu zmien spôsobu života na tieto procesy.


MUDr. Lucia Balková
imunoalergológ


Vyšetrenia


Vstupné vyšetrenie
Konzultácia
Kontrolné vyšetrenie
Kožné testy (Prick testy)
OBJEDNAŤ SA