ORL

Zameranie ambulancie: diagnostika a liečba v ambulancii okrem bežných výkonov je zameraná aj na zisťovanie a liečbu fokálnych infekcií a anomálii podnebia. Fokálne infekcie jednak „vyčerpávajú“ imunitný systém a zároveň sú vážnym rizikovým faktorom zápalových ochorení ciev a prispievanú k vzniku ischemickej choroby srdca. Poruchy podnebia zas ovplyvňujú spánok a významne zhoršujú zdravotný stav - fyzický aj psychický – postihnutého.


MUDr. Matej Babinec
ORL

OBJEDNAŤ SA

Použitie online objednávky je spoplatnené sumou 5 Eur.


Vyšetrenia


Vstupné ORL vyšetrenie
Kontrolné ORL vyšetrenie
Vyšetrenie ucha Otoskopia
Porucha – sluchu – vyšetrenie uší obojstranne
Vyčistenie zvukovodu – ušný maz, zápal /1 ucho
Aplikácia liečivá do zvukovodu – 1 ucho
Odstránenie cudzieho telesa zo zvukovodu – 1 ucho
Paracentéza 1 ucho - Prepichnutie bubienka, odsatie sekrétu
Prekrytie poškodenej blanky alebo perforácie blanky terčíkom
Vyšetrenie nosa, Rhinoskopia
Odstránenie cudzieho telesa z nosa
Zastavenie krvácania z nosa / anestéza, elektrokoagul, tampón
Zastavenie krvácania z nosa – poleptanie s AgNO3
Punkcia a výplach, alebo odsávanie obsahu prínosových dutín
Odsávanie nosa alebo PND
Odstránenie tamponády
Palpačné vyšetrenie krku
Vyšetrenie dutiny ústnej, mandlí a hltana
Narezanie zápalu pri podnebnej mandlí a vypustenie hnisu
Lokálne ošetrenie lézii v dutine ústnej a hltane
Vyšetrenie hrtana a hlasiviek zrkadielkom
Odstránenie cudzieho telesa s hltana alebo hrtana,
Odber sterov na mikrobiologické vyšetrenie
OBJEDNAŤ SA