AKO POMÁHAME

Manifesto Goljer Clinic

My v Goljer Clinic veríme, že poslanie lekára nie je len liečenie, ale partnerstvo na ceste za skutočným zdravím. Uvedomujeme si, že choroby nie sú na to, aby sme ich potlačili, ale na to, aby sme ich vyliečili. Chceme byť partnerom a odbornou oporou na ceste k ozajstnému zdraviu, akokoľvek dlhá a náročná tá cesta môže byť. Pomôžeme vám žiť zdravšie, slobodnejšie a hodnotnejšie. Spolu to zvládneme.


1. ZISTÍME STAV VÁŠHO ZDRAVIA

Základným predpokladom účinnej pomoci je dôkladná medicínska diagnostika. Prvá návšteva a vyšetrenie u nášho lekára je veľmi dôležité, pretože je prípravou plánu vyšetrení a priebehu terapie (feasibility study). Zahŕňa skríningové prístrojové vyšetrenie a vyšetrenie lekárom. Nasleduje rozhovor, kde preberieme všetky vaše súčasné ťažkosti, ale aj vaše predstavy a možnosti týkajúce sa zlepšenia vášho zdravia.

VYŠETRENIA PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

2. NASTAVÍME KOMPLEXNÝ PLÁN ZMENY

Na základe výsledkov vyšetrení a informácií, ktoré ste lekárovi poskytli, spolu s vami pripravíme ďalší plán liečby - individuálny program zmeny. Program zvyčajne zahŕňa dokončenie diagnostiky vášho stavu a liečby u špecialistov s využitím dostupných medicínskych metód. Súčasne začíname s postupmi na zlepšenie úrovne vášho zdravia, ktoré sa týkajú výživy a pohybovej aktivity, ako aj psychickej vyrovnanosti, teda celkového spôsobu života.

Je pre nás dôležité, aby ste boli plne oboznámení so všetkými možnosťami vhodnej liečby, porozumeli jej a mohli aktívne spolupracovať na zmene svojho životného štýlu. Práve preto vždy radi zodpovieme všetky vaše otázky – či už počas vyšetrenia alebo aj neskôr počas terapie. Realizácia ďalšej liečby alebo plánu zmeny na našej klinike si vyžaduje vašu aktívnu účasť.

3. POMÔŽEME VÁM UDRŽAŤ SI ZDRAVIE

Po absolvovaní individuálneho programu vás opäť vyšetrí náš lekár a spolu zhodnotíte zmenu, ktorá sa vo vašom živote udiala. Aby boli zmeny trvalo udržateľné, zaujíma nás, ako sa cítite, či vám nastavený program vyhovuje, prípadne v čom vám spôsobuje najväčšie ťažkosti. Po zhodnotení vám lekár odporučí ďalšie kroky, ktoré vám pomôžu udržať si dosiahnuté výsledky dlhodobo.

Radi sa o svojich pacientov staráme aj po tom, čo s nami úspešne dosiahli životné zmeny, preto vás pravidelne budeme pozývať na konzultácie a preventívne vyšetrenia, ktoré vám pomôžu včas odhaliť možné zdravotné riziká súvisiace so zmenami vo vašom živote.
OBJEDNAŤ SA