ENDOKRINOLÓGIA

„Endokrinológia sa zaoberá hormonálnym systémom, ktorý v živote človeka prekonáva veľa zmien. Zmeny vo funkcii tohto systému môžu výrazne zhoršovať životný štýl a môžu mať negatívny vplyv na život, jeho kvalitu a dĺžku. Radi vám s týmito zmenami pomôžeme.“


Zameranie ambulancie: Endokrinologické vyšetrenia, diagnostika, dispenzarizácia pacientov s endokrinologickými ochoreniami a monitoring zmien vplyvov zmien spôsobu života na stav a funkciu endokrinného systému.


MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH
endokrinológ

Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má atestáciu 2. stupňa z vnútorného lekárstva, atestáciu z endokrinológie a kvalifikačnú skúšku zo sonografie štítnej žľazy. Úspešne ukončil aj postgraduálne štúdium vo vnútornom lekárstve. V oblasti vnútorného lekárstva endokrinológie má viac ako 20-ročné skúsenosti, ktoré získal pôsobením vo viacerých zdravotníckych zariadeniach.


Vyšetrenia


Vstupné vyšetrenie, zahŕňa USG vyšetrenie
USG štítnej žľazy
Kontrolné vyšetrenie
Konzultácia
Odbery
OBJEDNAŤ SA