GYNEKOLÓGIA

Zameranie ambulancie: gynekologická starostlivosť o pacientky, poradňa pre tehotné, dispenzarizácia pacientiek s gynekologickými ochoreniami, ako sú poruchy cyklu, plodnosti, opakujúce sa zápalové ochorenia ženských orgánov, liečba urogynekologických ťažkostí, ako sú inkontinencia a poruchy panvového dna.


MUDr. Barbara Spodniaková
Gynekológ

Pracovala vo Fakultných nemocniciach v Brne a v bratislavskej Petržalke.
OBJEDNAŤ SA

Použitie online objednávky je spoplatnené sumou 5 Eur.


Vyšetrenia


Tehotenská poradňa (počet USG vyšetrení nad rámec úhrady poisťovňou, prehliadky nad rámec povinných prehliadok)
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť
Vyšetrenie klientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť
Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov
Ultrazvukové vyšetrenie v gravidite
Overenie tehotenstva beta HCG- odber
Meranie prietoku krvi pupočníkovou cievou
3D/4D vyšetrenie plodu s nahratím na USB
Elektronický záznam UZV vyšetrenia na USB
Vyšetrenie na sexuálne prenosné ochorenia
Odber biologického materiálu na žiadosť pacientky (jedna skúmavka)
Hormonálny profil na žiadosť klientky
LBC cytológia
Odber onkocytológie, mimo skríningového intervalu
Ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou/abdominálnou/lineárnou sondou
oGTT na vlastnú žiadosť
Folikulometria
Zavedenie vnútromaternicového telieska
Odstránenie vnútromaternicového telieska
Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta
Vyhotovenie lekárskej správy pre komerčné účely
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacientky
Vydávanie lekárskych potvrdení

Poradenstvo
Gynekologická endokrinológia
Poradňa sterilného páru
Antikoncepčná poradňa
Klimakterická poradňa
Indikácia IVF
OBJEDNAŤ SA