IMUNOALERGOLOGICKÁ AMBULANCIA

Zameranie ambulancie: dispenzarizácia pacientov s inhalačnými a potravinovými alergiami, vrátane skrížených alergií, kožnými alergickými ochoreniami, sledovanie klientov s poruchami imunity, autoimunitnými chorobami, vyhodnocovanie laboratórnych výsledkov, spirometrie a NIOXu.


MUDr. Dária Buchvaldová, PhD.
imunoalergológ
Pracovala vo FN v Bratislave na 1. Internej klinike ako internista – imunológ, v poliklinike MV SR a v súkromných poliklinikách Medifera a v Pro Care ako imunoalergológ.


Vyšetrenia


Vstupné vyšetrenie
Konzultácia
Kontrolné vyšetrenie
Kožné testy (Prick testy)
OBJEDNAŤ SA