INTERNÁ AMBULANCIA

„Všetci sme iní. Máme rôzne potreby, ciele a preferencie. Jednu túžbu máme však spoločnú - chceme sa cítiť vo svojom tele dobre a byť zdraví. Pripravíme pre vás program, ktorý na základe objektívnych meraní maximálne zohľadňuje vašu jedinečnosť.“


Zameranie ambulancie: interné vyšetrenia, dispenzarizácia pacientov, diagnostika a zostavovanie programov nefarmakologickej liečby založenej na zmene životného štýlu.


MUDr. Ján Goljer, CSc.
internista

Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, má 1. a 2. atestáciu z vnútorného lekárstva a obhájil kandidatúru z metabolizmu buniek. Pracoval 10 rokov na I. internej klinike ILF Slovenskej zdravotníckej univerzity a následne ako internista a riaditeľ súkromnej polikliniky Medifera.
OBJEDNAŤ SA

Použitie online objednávky je spoplatnené sumou 5 Eur.


Vyšetrenia


Konzultácia zdravotného stavu
Klinické vyšetrenie (bez odberov)
Kontrolné interné vyšetrenie
Interné predoperačné vyšetrenie (bez odberov)

Výkony
EKG + vyhodnotenie
Ergometria
InBody -s lekárskou interpretáciou výsledkov
kontrolné
Max Pulse - s lekárskou interpretáciou
kontrolné
RMR-bazálny metabolizmus
Zvýhodnený balíček -InBODY+RMR s lekárskou interpretáciou
Spiroergometria-VO₂Max
Kontrolná Spiroergometria-VO₂Max
HOLTER- Somnotouch(24h monitoring EKG,TK,spánku,SpO₂)
naloženie prístroja+zhodnotenie výsledkov
Tvorba výživového plánu( diagnostika,výživový plán, kontrola)
OBJEDNAŤ SA