ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA


Toto ochorenie je prejavom aterosklerózy, kedy srdce nemá dosť krvi. Jej liečenie patrí do rúk špecialistom a vyžaduje celé spektrum opatrení. Pacientovi toto ochorenie prináša veľa bolesti a obmedzení a často úplnú stratu radosti zo života. Žiadna tabletka ani chirurgický zákrok nie sú schopné toto ochorenie zastaviť. Ide o ochorenie s mnohými prejavmi a vážnym rizikom náhleho zhoršenia či smrti, preto postupy, ktoré vedú k jeho zlepšeniu, teda hlboká a komplexná zmena spôsobu života (stravovania, pohybu, zvládania stresu, medziľudských vzťahov atď.) musia byť smerované individuálne, presne dávkované a medicínsky objektívne kontrolované.
Každý liečebný program je individuálny podľa presných potrieb konkrétneho pacienta. Ich cena sa pohybuje do 200 Eur mesačne. Viac informácií dostanete na vstupnej konzultácii.

OBJEDNAŤ NA VSTUPNÚ KONZULTÁCIU
 
OBJEDNAŤ SA