KARDIOLÓGIA

„Prístup k najmodernejším diagnostickým či liečebným metódam zaisťuje našim klientom komplexnú a individualizovanú starostlivosť. Zaoberám sa diagnostikou, liečbou, prevenciou a dispenzarizáciou vybraných srdcovo-cievnych ochorení primárne cez kardiologické vyšetrenia ako EKG, ECHO, ergometria a 24-hodinový monitoring EKG a TK (HOLTER).“


Zameranie ambulancie: diagnostika a dispenzarizácia (monitoring funkčného stavu ) u pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami resp. rizikovými faktormi týchto ochorení pri aplikácii zmien spôsobu života a úprava farmakoterapie (obvykle znižovanie dávkovania liekov u daných pacientov).


MUDr. Boris Stríž
kardiológ
OBJEDNAŤ SA

Použitie online objednávky je spoplatnené sumou 5 Eur.


Vyšetrenia


Vstupné kardiologické vyšetrenie
Vstupné kardiologické vyšetrenie s echokardiografiou
Kontrolné kardiologické vyšetrenie
Echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca
OBJEDNAŤ SA