NEROZUMIEM DIAGNÓZE


Reč súčasnej medicíny sa snaží čo najpresnejšie popísať ochorenie a jeho štádium ako podklad pre čo najpresnejšie cielenú farmakoterapiu. Stále viac sa však vzďaľuje reči pacientov a lekári pod tlakom času obvykle nevysvetľujú svojím pacientom všetky súvislosti a toto vysvetlenie môže byť rozhodujúce pre vedomé aktívne zapojenie sa pacienta do liečby svojho ochorenia. Aktívne zapojenie sa pacienta do liečby svojho ochorenia je cieľom našej práce, a preto chceme, aby naši pacienti rozumeli svojej diagnóze a vedeli čo majú robiť.
Každý liečebný program je individuálny podľa presných potrieb konkrétneho pacienta. Ich cena sa pohybuje do 200 Eur mesačne. Viac informácií dostanete na vstupnej konzultácii.

OBJEDNAŤ NA VSTUPNÚ KONZULTÁCIU
 
OBJEDNAŤ SA