PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Okrem špičkových a moderných prístrojov poliklinickej starostlivosti je naša poliklinika vybavená aj množstvom doplnkových prístrojov, ktoré slúžia na podrobnejšiu analýzu a diagnostiku ľudského tela.Prístroj na stanovenie HsCRP

Vysokošpecifické CRP - určuje riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia. C-reaktívny proteín (CRP) je syntetizovaný hlavne v pečeni, ale aj v tukovom tkanive. Na meranie CRP ako ukazovateľa kardiovaskulárnych chorôb bola vyvinutá veľmi špecifická metóda, preto sa CRP merané touto metódou nazýva vysoko senzitívny C- reaktívny proteín (hs-CRP).

EKG (elektrokardiografia)
Vyšetrovacia metóda, ktorá zaznamenáva prúdy, vznikajúce pri činnosti srdcového svalu počas každej kontrakcie srdca.

Ergometria (stanovenie „bezpečnej pulzovej frekvencie“)
Záťažové testy poskytujú informáciu o telesnej výkonnosti, o reakcii organizmu na záťaž a umožňujú odhaliť chorobné zmeny, ktoré sa neprejavujú v kľude . Majú význam pri určení optimálneho (a hlavne bezpečného) cvičebného plánu, najmä u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Somnotouch

Jedná sa o unikátny pristroj pre 24 hodinové kontinuálne meranie krvného tlaku, bez použitia manžety na končatine, simultánne EKG, SpO2, spánku a vegetatívnej vyváženosti sympatiku a parasympatiku.

INBODY 720

Vyšetrenie prístrojom najvyššej rady. Umožňuje rýchle, veľmi presné(korelácia voči CT) vyšetrenie zloženia tela-parametre:

» intracelulárna, extracelulárna voda
» kostné/nekostné minerály, tuková hmota
» kostná a svalová hmota, svalová hmota
» beztuková hmota, hmotnosť
» BMI, percentuálny podiel telesného tuku
» svalová hmota v jednotlivých telesných častiach
» percento svaloviny v jednotlivých častiach tela
» opuch, opuch v jednotlivých častiach tela
» oblasti telesného tuku –viscerálny tuk, jeden z najdôležitejších faktorov komplikácii obezity


 
 

Huber Motion Lab

Unikátna technológia umožňujúca koordináciu, kontrolované isometrické cvičenia. Ide o športovo-rehabilitačný prístroj, ktorý vám posilní hlboký stabilizačný systém tela, zlepší vaše fyzické schopnosti a zároveň posilní držanie tela.

Zabezpečuje aktívnu rehabilitáciu ak máte ťažkosti s chrbticou, poruchy rovnováhy, rýchle a efektívne posilní vybrané svalové skupiny.

Pohyblivá platforma, mobilný stĺpec a rukoväte generujú nízku nestabilitu, podieľajú sa na zväčšení svalovej sily, koordinácie, koncentrácie a kondície.

Spätná väzba na obrazovke poskytuje informácie, aby sa telo prispôsobilo.

Všetky svalové reťazce sa znovu aktivujú, všetky svalové skupiny sú nútené spolupracovať- koordinovať, aby sa zvýšil metabolizmus a svalová sila.

Zdravotné účinky

» Rýchla a efektívna rehabilitácia
» Už od prvej lekcie zmierňuje napätie a obnovuje svalovú silu, koordináciu a pružnosť

Šport

» Tréning pre profesionálnych športovcov

Cvičenie na Huber Motion Lab je ideálne pre

» ľudí s ochoreniami pohybového aparátu
» začiatočníkov, ktorí sa rozhodli navštevovať posilňovňu
» pokročilých športovcov, pri športových disciplínach, kde dochádza k jednostrannému zaťažovaniu tela Pozrite si krátky infofilm a videá o cvičení na Huber Motion Lab.


Fitmate plus

Stanovenie bazálneho metabolizmu a maximálnej spotreby kyslíka. Bazálny metabolizmus je množstvo energie, ktoré potrebuje ľudský organizmus na pokrytie svojich základných funkcií a procesov (dýchanie, trávenie, regulácia telesnej teploty a pod.) v kľudovom stave, v tepelne neutrálnom prostredí, na lačno. Od bazálneho metabolizmu sa odvíja určovanie optimálneho denného energetického príjmu, čo využívame u našich klientov pri tvorbe diétneho plánu.

Maximálna spotreba O2 je jedným z najdôležitejších parametrov fyzickej výkonnosti organizmu. Je nielen parametrom výkonnosti kardiorespiračného systému, ale aj kostrového svalstva. Je využívaný pri vypracovávaní individuálneho cvičebného plánu.Lifecoder

Zariadenie, ktoré monitoruje vašu fyzickú aktivitu, čas a energetický výdaj strávený pohybom počas dňa = kontrola pohybovej a športovej aktivity. Pomôže vám urobiť si presný obraz o svojej fyzickej aktivite a spolu s bazálnym metabolizmom aj o vašej kalorickej potrebe.


Endermolab cellu M6

Jedinečný systém lymfodrenáže, stimulácie kože a podkožia tela a tváre.
» Zlepšenie lymfatického toku
» Zlepšenie mikrocirkulácie
» Stimulácia fibroblastov
» Zvýšenie produkcie kyseliny hyalurónovej, kolagénu a elastínu
» Aktivácia metabolizmu
» Zníženie bolestivosti spastických svalov
» Uvoľnenie napätia v ošetrenej oblastiv ošetrenej oblasti


EMax pulse – fotopletyzmografia

Vyšetrenie na tomto prístroji je vhodné ako doplnenie analýzy zloženia tela prístrojom InBody. Prístroj je určený pre neinvazívne vyšetrenie variability srdcovej frekvencie (HRV) a pre kvantitatívne hodnotenie autonomného nervového systému (ANS),vyrovnanosť sympatického a parasympatického vegetatívneho nervového systému ako prejavov stresu.

HRV Biofeedback (Heart Rate Variability)

Heart Rate Variability znamená premenlivosť srdcového rytmu. Prístroj sleduje túto premenlivosť a dáva spätnú väzbu o jej intenzite – kvalite. Srdcová frekvencia ktorá je vlastne priamo úmerná skracovaniu a predlžovaniu intervalov medzi dvomi „údermi“ srdca je riadená autonómnym nervovým systémom – jeho zložkami- sympatickou a parasympatickou. /Sympatická zložka sa uplatňuje pri aktivizácii – pohyb , vzrušenie, strach atď. a parasympatická v kľude./ Je harmonizovaná napríklad s dýchaním, kedy pri nádychu sa srdcová frekvencia zvyšuje – aktivizuje sa sympatikus a pri výdychu kedy sa aktivizuje parasympatikus. /Obrazne povedané nadychujeme sa k aktivite a vydychujeme – „vydýchneme si“ po skončení aktivity, napríklad práce/. Vyváženosť sympatiku a parasymatiku je spojená činnosťou mozgu, ktorý ju riadi mimo nášho vedomia. Ak je všetko harmonické – v zhode – mozog aj autonómny vegetatívny systém, tak organizmus funguje správne. Ak nie, vedie to k mnohým závažným ochoreniam. Dýchanie, ktoré je neuvedomelou činnosťou, je ale vedome ovplyvniteľné. Ak sa naučíme s vedomím úsilím – aj pod kontrolou prístroja HRV biofeedback – správne dýchať, dokážeme obnovovať harmóniu mozgu – sympatiku a parasympatiku. Môžeme tak priaznivo ovplyvniť stavy ako sú stres, úzkosť, panika, búchanie srdca, hypertenzia, poruchy spánku, únavu, astmu.
OBJEDNAŤ SA