PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCIA

„Psychoterapia je tvorivý proces, ktorý aj napriek náročným obdobiam práce „na svojom ja“ vie priniesť veľa radosti a spokojnosti do života. Predstavuje trvalú hodnotu. Som presvedčená, že duševná rovnováha, dobrá fyzická kondícia a vzťahové zázemie spolu veľmi úzko súvisia a vyžadujú si komplexnú starostlivosť.“


Zameranie ambulancie: diagnostika psychických a psychosomatických stavov, pomoc pri riešení závislostí negatívne ovplyvňujúcich zdravie (vrátane jedla), zvládanie stresových situácií a zvládanie životných zmien, motivácia pacientov a monitorovanie výsledkov zmien.


Mgr. Dagmar Šimkovicová
klinická psychologička, psychoterapeutka
Štúdium psychológie ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, atestáciu vykonala v odbore klinická psychológia. V oblasti psychodiagnostiky, psychosomatiky, závislostí, úzkostných a depresívnych porúch má 21-ročnú klinickú prax. Konziliárnu prax vykonávala v oblasti krízovej intervencie a podpornej psychoterapie na somatických oddeleniach. Má ukončený 5-ročný výcvik v integratívnej psychoterapii, kurzy v relaxačných a imaginatívnych technikách a kognitívno-behaviorálnej psychoterapii.


Vyšetrenia


Psychologická diagnostika (90min)
Psychologická terapia (60min)
Zvýhodnený balíček psychologických terapií ( 5 sedení)
Zvládanie stresu-individuálna konzultácia (40min)
HRV-vstupný nácvik
HRV-zapožičanie(jeden deň)
Psychoprofylaktická príprava na pôrod individuálna ( s partnerom)
Psychoprofylaktická príprava na pôrod skupinová
HRV -" prístrojom asistovaný nácvik správneho dýchania"

OBJEDNAŤ SA