SYNDRÓM VYHORENIA „BURN OUT“ SYNDRÓM


Oheň potrebuje palivo. V prípade syndrómu vyhorenia sa oheň živí našimi fyzickými a psychickými silami, všetkou energiou, ktorú potrebujeme k životu. Ak ju chceme doplniť, musíme v prvom rade stopnúť chybný program, ktorý určuje jej spotrebu. Energia sa však nedá doplniť výhradne jednoduchým pasívnym odpočinkom. Musí to byť súhra medicínsky koordinovaných psychických, fyzických a výživových postupov. Nedá sa vynechať žiadna zložka, aj keď je pravdou, že psychika hrá rozhodujúcu úlohu. Nemenej dôležité je i odstránenie chybného programu. Mnohokrát totiž znovunadobudnuté sily umožnia jeho opätovné spustenie.
Syndróm vyhorenia nášho pacienta Petra

 
 
 
 


Každý liečebný program je individuálny podľa presných potrieb konkrétneho pacienta. Ich cena sa pohybuje do 200 Eur mesačne. Viac informácií dostanete na vstupnej konzultácii.

OBJEDNAŤ NA VSTUPNÚ KONZULTÁCIU
 
OBJEDNAŤ SA