ULTRASONOGRAFIA

„Ultrasonografia – USG je moderná neinvazívna diagnostická metóda v medicíne, využívajúca fyzikálne vlastnosti ultrazvuku. Slúži najmä na zobrazovanie vnútorných orgánov. Okrem ich veľkosti je možné zobraziť aj jednotlivé štruktúry orgánov, patologické zmeny, ako aj ich funkciu.“


Zameranie ambulancie: neinvazívna ultrazvuková diagnostika a monitoring stavu pacientov s ochoreniami súvisiacimi so spôsobom života ako sú napríklad stukovatenie pečene, pankreasu, ochorenia žlčníka, brušných a periférnych ciev.


MUDr. Imrich Vrabec
Rádiodiagnostik


Vyšetrenia


Ultrazvuk brucha a brušnej dutiny
Ultrazvuk brucha a ciev v brušnej dutine - Doppler
Ultrazvuk obličiek a močového mechúra( ultrazvuk malej panvy)
Ultrazvuk mäkkých častí
Ultrazvuk štítnej žľazy
Ultrazvuk prsníkov
Funkčné vyšetrenie žlčníka
Ultrazvuk lymfatických uzlín
Ultrazvuk ciev dolných končatín - Doppler
Ultrazvuk krčných tepien (karotíd)
OBJEDNAŤ SA