VŠEOBECNÁ AMBULANCIA

„Zaujíma ma, ako sa moji pacienti majú, ako sa cítia a čím žijú. Zdravie človeka totiž ovplyvňuje mnoho fyzických aj psychologických faktorov, ktoré je pri nastavovaní liečby potrebné brať do úvahy.“


Zameranie ambulancie: každodenná starostlivosť o pacientov a monitorovanie výsledkov zmien spôsobených novým životným štýlom a ich vplyvu na stav a ochorenia pacientov.


MUDr. Petra Stanková
všeobecný lekár
Štúdium ukončila na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, má 1. a 2. atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo. V klinickej praxi ako všeobecná lekárka pre dospelých pôsobí 13 rokov, v odbore interná medicína pôsobila 9 rokov. Pôsobila aj ako lekárka záchrannej zdravotnej služby a ako lekárka a pedagogička v Keni, v rámci detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety.
OBJEDNAŤ SA

Použitie online objednávky je spoplatnené sumou 5 Eur.


Vyšetrenia


Zákonná preventívna prehliadka - zahŕňa: anamnéza,fyzikálny nález,vyš. krvného tlaku,pulzu,výšky, váhy,odbery: KO, sedimentácia,glykémia, kreatinín,moč, nad 40r." aj celkový cholesterol,triglyceroly, EKG,nad 50r. Aj stolica na skryté krvácanie, kontrola očkovaní, v prípade potreby aj očkovanie
Nadštandardná preventívna prehliadka - zahŕňa - ako zákonná preventívna prehliadka, navyše odbery na kyselinu močovú, tzv.,,pečeňové testy", hormóny štítnej žľazy, mineralogram, kompletný súbor cholesterolov, stolicu na skryté krvácanie a EKG u všetkých pacientov
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť(bez odberov)

Vyšetrenia a potvrdenia na vlastnú žiadosť klienta
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti navedenie motorových vozidiel (vodičský preukaz)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane (zbrojný preukaz)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu v potravinárstve (zdravotný preukaz)
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti k žiadosti o adopciu dieťaťa
Lekárska správa pre komerčné účely
Lekárske potvrdenie na vysokú školu
Vyšetrenie zdravotného stavu pred uzavretím zmluvy o životnom alebo úrazovom poistení
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre cestovné kancelárie a prímorské pobyty
Preklad lekárskej správy do anglického jazyka
Výpis zo zdravotnej dokumentácie
OBJEDNAŤ SA